Önismeret fejlesztése

"Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.”

(Weöres Sándor)

  Rajzelemzés

Ahhoz, hogy valaki a változás, fejlődés útjára lépjen, elengedhetetlen hogy először is megismerje önmagát. A rajzelemzés kiváló eszköze az önismeretnek, olyan mintha egy kulcsot kapnánk személyiségünk feltárásához. Általa megérthetők az életünkben jelenlévő folyamatok, megoldandó feladatok. A rajz olyan, akár a lélek üzenete, afféle önismereti mini tréning.

Segítségével feltérképezhetőek a tudatos és tudatalatti mélyrétegek is. Olyan érzések, gondolatok, lelki sérülések kerülhetnek felszínre belső világunkból, amelyek eddig ismeretlenek voltak számunkra.

Észre sem vesszük, mennyire meghatározzák viselkedésünket, gondolatiságunkat, a magunkkal és környezetünkkel való kapcsolatunkat.

A rajzelemzés segít, hogy jobban megértsd, és elfogadd magad annak, aki valójában vagy. A rajzolás maga is egy kellemes, kreatív kikapcsolódást nyújtó élmény. Benne van az alkotás öröme és szépsége, gyógyír a léleknek. Gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt érdekes és hasznos lehet.

  -  Numerológiai elemzés

A numerológiai elemzés során a Püthagorasz-mátrix alkalmazásával kapott eredményeket vizsgáljuk. Akár a rajzelemzés, ez is az önismeret egyik eszköze.

Születési dátumunk olyan, akár egy kódolt üzenet, egy használati útmutató életünk mélyebb összefüggéseinek feltárásához. Általa választ kaphatunk olyan kérdésekre, mint hogy: „ki vagyok én?”, „mi a feladatom az életben?”, „min tudok változtatni?”,- ehhez milyen eszközök állnak a rendelkezésemre?

Nevünk és születési számaink is épp olyan információkat hordoznak magukban, akár a DNS-ünk. Rávilágítanak, hogy milyen tulajdonságokkal születtünk, miben rejlenek erősségeink és gyengeségeink. Mintha egy térképet tartanánk kezünkben saját fejlődési lehetőségeink útjáról. Segítségével egy komplex képet ismerhet meg magáról az érdeklődő. 

-  Kronobiológiai elemzés

Két ágra épül:A kronobiológia pszichológusok, orvosok, pszichoterapeuták, filozófusok tapasztalataira épülő, kutatásokkal, és statisztikákkal alátámasztott tudomány. Azt vizsgálja, hogy milyen energiákkal születtünk meg, és ezen keresztül az emberi viselkedésformák mélyebb megfigyelését, megértését, összefüggéseinek értelmezését szolgálja, az emberek egymáshoz való viszonyulásait értelmezi. Alapjául a születési dátum szolgál.


  1. Bioritmológia (bioritmus számítás): Ez a kronobiológia fő pillére. A bioritmus szerint az egyén életében 3 féle ciklus figyelhető meg:

Fizikai ciklus: ez felel azért, hogy hogyan tudjuk mozgásunkat, tevékenységeinket irányítani, mennyire tudunk kitartóak lenni.

Érzelmi ciklus: arra van hatással, hogy az adott napokon, hogyan tudunk ösztönös megérzéseinkre hallgatni, mennyire vagyunk érzékenyek…

Intellektuális ciklus: ez gyakorol hatást az emlékezőképességre, valamint a szellemi befogadó készségre, tanulásra és a logikai gondolkodást is szabályozza.

  2. Pszichogenetika: Amely az ember születésének pillanatában jelen lévő kozmikus hatásokkal, valamint a Földtől kapott energiával foglalkozik. A születési időpont számjegyeinek segítségével állapítja meg az egyénre jellemző alapvető tulajdonságokat. A kronobiológia egyesíti a genetikai, és a kozmikus hatásokat és ezek összefüggésein keresztül vizsgálja az egyén tulajdonságait. Azok a külső hatások, amelyek életünk folyamán érnek bennünket, a neveltetés, kultúra, vallás, hagyomány, tanulás, élettapasztalatok, szokások, stb.…- ezekre az alapvető tulajdonságokra épülnek fel.

 -  Párkapcsolati összeillőségi vizsgálat

A másik ember tulajdonságainak mélyebb megismerése lehetőséget ad arra, hogy megértsük, és elfogadjuk őt olyannak amilyen, anélkül, hogy mindenáron meg akarnánk változtatni.- legyen ő a társunk, vagy gyermekünk. Amennyiben megértjük motivációit, hajtóerőit, könnyebben el tudjuk ezeket fogadni, és az összehangolódás, a közös harmónia megteremtése is sokkal egyszerűbbé válik. Copyright © Zen-Zug | Minden jog fenntartva! | Adatvédelmi Nyilatkozat | Süti kezelési útmutató